Pomezí webové analytiky a těch opravdových dat

Přednáška na konferenci Marketing Festival 2013 od Pavla Jaška

Pomezí webové analytiky a „těch opravdových“ dat from Pavel Jašek

Co chybí marketingu k vyhodnocování

Segmentace zákazníků

OMTM: One Metric that Matters

MRR: Měsíční opakované nákupy

ARR: Roční opakované nákupy

RFM: Recency, Frequency, Monetary Value

Kohorty

CLV: Dlouhodobá hodnota zákazníka

GA: Lepší měření v Google (Universal) Analytics

zdroj: http://jasek.info/festival/

Odpovědět